XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Energiebeleid

Overheidsdoelstellingen 
Ons huidige kabinet wil dat er in 2020 14% van ons energieverbruik uit duurzame bronnen afkomstig is. Op dit moment is dat 4%. Voor windenergie heeft de Rijksoverheid als doelstelling geformuleerd dat er 6000 MW op land in 2020 en 4450 MW op zee in 2023 gerealiseerd moet zijn. Ook zijn er doelstellingen voor andere vormen van duurzame energieopwekking.

Windenergie op land
Nederland is vlak en het waait er vaak. Dit maakt ons land zeer geschikt voor windenergie. Omdat windenergie op land momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie is, heeft ons kabinet veel aandacht voor windenergie op land. Het Rijksbeleid is er steeds meer op gericht om windturbines bij elkaar (gebundeld) te plaatsen, op zorgvuldig gekozen locaties. Ook heeft de overheid de website www.windenergie.nl opgericht om mensen en organisaties te informeren over het onderwerp.
De provincie Zuid-Holland heeft het nationaal beleid vertaald in een provinciaal beleid in de Nota Wervelender.

Windenergie in de Rotterdamse Haven
De Rotterdamse Haven heeft in een windenergieconvenant vastgelegd dat zij haar windenergievermogen wil verdubbelen: van 150 naar tenminste 300 MW in 2020. 
De windmolens in de haven gaan voor tenminste 250.000 huishoudens elektriciteit leveren. Ondertekenaars zijn initiatiefnemer provincie Zuid-Holland, de ministeries van EZ en VROM, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Milieufederatie Zuid-Holland, Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het Rotterdam Climate Initiative.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.