XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Vergunning

Procedurele fout omgevingsvergunning 

In 2011 heeft de Gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend aan XL Wind voor het plaatsen van de 8 windturbines van windpark Hartelbrug II. In maart 2014 heeft de rechtbank Rotterdam de omgevingsvergunning vernietigd. De reden is dat de Gemeente Rotterdam omwonenden in Heenvliet en Geervliet niet goed heeft geïnformeerd.  In hetzelfde vonnis heeft de rechtbank ook bepaald dat de windturbines wel afgebouwd en in gebruik genomen mogen worden. Immers XL Wind heeft immers op basis van de vergunning geïnvesteerd in de aanleg van 8 windturbines . De Raad van State heeft deze uitspraak in hoger beroep bevestigd in maart 2015.

Inmiddels heeft de Gemeente Rotterdam de procedure opnieuw doorlopen en is op 3 juli 2017 de omgevingsvergunning afgegeven.

Onderzoeken

Bij het ontwikkelen van de huidige locatie heeft XL Wind een aantal onderzoeken laten uitvoeren om de milieu-effecten in kaart te brengen. Zo zijn onder andere de onderstaande onderzoeken uitgevoerd en eind 2015 opnieuw gedaan in het kader van de nieuwe procedure omgevingsvergunning.

 • Ecologie
 • Landschap en archeologie
 • Bodem en grondwater
 • Woon- en leefklimaat
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Slagschaduw onderzoek
 • Geluidsonderzoek
 • Veiligheidsonderzoek
Bekijk ons Windpark

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

 • Duurzame energie en windenergie
  Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
 • Waarborg wettelijke grenzen
  Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
 • Efficiënte windturbines
  Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.