XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Windfonds

Komt er financiële participatie voor de omgeving?
Als er plannen worden gemaakt voor een windpark is het inmiddels steeds gebruikelijker dat ook de omgeving profijt heeft van het windpark door middel van (financiële) participatie. Dit is in 2014 vastgelegd in een gedragscode van de brancheorganisatie voor windexploitanten NWEA en bedoelt voor windparken die op dat moment hun ontwikkeling nog moeten starten. 
De maatschappelijke bijdrage van XL-Wind B.V. zal € 0,60 per opgewekte MWh bedragen waarbij de NWEA – gedragscode als systematiek is gehanteerd. Dit komt uit op € 36.000,-- per jaar. Uitgangspunt is een periode van ongeveer 17 exploitatiejaren vanaf inwerkingtreding van deze overeenkomst waardoor een maximaal bedrag vanuit XL-Wind B.V. ten behoeve van genoemd gebiedsfonds van € 612.000,= te verwachten valt.

Wie gaat dit Windfonds beheren?
Wat XL Wind betreft bepaalt de omgeving zelf hoe dit bedrag beheerd en uitgekeerd wordt. Bij voorkeur doet dit fonds recht aan alle omwonenden en zorgt dit fonds o.a. voor de realisatie van duurzame doelen, waar zoveel mogelijk bewoners van profiteren.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.