XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Vergunning

Waarom is de omgevingsvergunning vernietigd?  
Gemeente Rotterdam is vergunningverlener voor windpark Hartelbrug II. Bij de procedure van de omgevingsvergunning moeten bewoners inspraak hebben. In 2011 heeft de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend aan XL Wind voor het plaatsen van de 8 windturbines van windpark Hartelbrug II. In maart 2014 heeft de rechtbank Rotterdam de omgevingsvergunning vernietigd. De reden is dat de gemeente Rotterdam omwonenden in Heenvliet en Geervliet niet goed heeft geïnformeerd.  De vergunning is daarom om procedurele redenen vernietigd en de procedure moet opnieuw worden gevoerd.
Inmiddels heeft de Gemeente Rotterdam de procedure opnieuw doorlopen en is op 3 juli 2017 de omgevingsvergunning afgegeven.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.