XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Planschade

Wanneer woningeigenaren vermoeden dat de komst van windturbines tot een lagere verkoopwaarde leidt, kunnen zij bij de gemeente een procedure voor planschade starten. Bij het bepalen van planschade vergelijkt men de situaties voor en na de wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij wordt het verschil tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude en nieuwe situatie berekend.  Kijk voor meer informatie bij RVO. (link is http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/woz)
Planschade verloopt via de gemeente Rotterdam door het invullen van het planschadeformulier. (link is http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202015/Wonen/Vergunningen/PlanschadeInvulbaar07-2012-2.pdf
Voor de behandeling van de aanvraag is een vergoeding van €300 verschuldigd, welke u terugkrijgt bij toekenning van planschade. De aanvraag kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Rotterdam, Stadsontwikkeling Afdeling Bouw- en Woningtoezicht, team Juridische Zaken Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.