XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Overige onderwerpen

Hoe waarborgen jullie de veiligheid? 
Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Dit waarborgt dat de turbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico's. Veiligheid is van groot belang, gedurende de hele looptijd van het windpark.

Zijn windturbines gevaarlijk voor de scheepvaart in het Hartelkanaal? 
Het beleid van Rijkswaterstaat schrijft voor dat een windturbine op 50 meter uit de rand van de vaarweg geplaatst mag worden, om de risico's voor de scheepvaart acceptabel te houden.

Geven windturbines radarverstoring?
Vanaf eind 2006 moeten bouwwerken hoger dan 45 meter getoetst worden aan een mogelijke radarverstoring voor het veiligheidsnetwerk van Defensie. Voor de windturbines is uit gedetailleerde berekeningen gebleken dat zij geen gevaar vormen voor het veiligheidsnetwerk.

Kunnen windturbines de ontvangst van televisie verstoren?
Dat kan. Hierover hebben we enkele klachten gehad van bewoners, welke we hebben kunnen oplossen. Mocht dit bij u ook het geval zijn, laat ons dit dan weten via info@windparkhartelbrug2.nl.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.