XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Locatie

Waarom is deze locatie voor het windpark gekozen en door wie?
Windpark Hartelbrug II is gebouwd in het Rotterdamse havengebied en is door gemeente Rotterdam en Port of Rotterdam aangewezen als alternatief voor het bestaande windpark van 6 windturbines langs het Hartelkanaal. Dit bestaande park wordt in 2017 verwijderd, vanwege een aangepast bestemmingsplan. 
Provincie Zuid-Holland heeft de Rotterdamse haven aangewezen als concentratiegebied voor windenergie. Dit sluit aan bij de ambitie om de haven te verduurzamen. In het Convenant realisatie windenergie in de Rotterdamse haven (september 2009) is de huidige locatie van windpark Hartelbrug als geschikte locatie aangewezen. Hiervoor heeft gemeente Rotterdam onderzoek uit laten voeren naar mogelijke geschikte locaties.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.