XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Windenergie

Wat zijn de overheidsdoelstellingen voor duurzame energie?
Ons huidige kabinet wil dat er in 2020 14% van onze energieverbruik uit duurzame bronnen afkomstig is. Op dit moment is dat 4%. Voor windenergie heeft de Rijksoverheid als doelstelling geformuleerd dat er 6000 MW op land in 2020 en 4450MW op zee in 2023 gerealiseerd moet zijn. Ook zijn er doelstellingen voor andere vormen van duurzame energieopwekking. 
Nederland is vlak en het waait er vaak. Dit maakt ons land zeer geschikt voor windenergie. Omdat windenergie op land momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie is, heeft ons kabinet veel aandacht voor windenergie op land.

Wat is de doelstelling voor de Rotterdamse haven? 
De provincie Zuid-Holland heeft het nationaal beleid vertaald in een provinciaal beleid in de Nota Wervelender. De Rotterdamse Haven heeft in een windenergieconvenant vastgelegd dat zij haar windenergievermogen wil verdubbelen: van 150 naar tenminste 300 MW in 2020. 
De windmolens in de haven gaan voor tenminste 250.000 huishoudens elektriciteit leveren. Ondertekenaars zijn initiatiefnemer provincie Zuid-Holland, de ministeries van EZ en VROM, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, de Milieufederatie Zuid-Holland, Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het Rotterdam Climate Initiative.

Hoe werkt subsidie op duurzame energie?
De overheid subsidieert de extra kosten voor het maken van duurzame energie vergeleken met fossiele energie. Bij deze subsidie wordt in 2011 uitgegaan van een prijs van € 0,096 / kWh voor windenergie op land en een basiselektriciteitsprijs van € 0,049 / kWh. Het verschil hiertussen wordt vergoed. Subsidie wordt alleen toegekend op de geproduceerde duurzame energie.

Kunnen we niet beter inzetten op zonne-energie i.p.v. windenergie?
Zonne-energie is duurder dan windenergie. Zonne-energie kost ongeveer 21 cent per kWh en windenergie ongeveer 8 cent per kWh. Daarnaast hebben we zo'n 30.000 zonnepanelen nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als 1 windturbine. Voor de overgang naar een duurzame energievoorziening is het echter belangrijk dat we alle vormen van duurzame energie blijven innoveren en verbeteren.

Windenergie kost toch meer dan het oplevert?
Windenergie kan nog niet qua kostprijs concurreren met fossiel opgewekte energie. Daarom is er subsidie nodig. Tegelijkertijd is het lastig om duurzame energie en fossiele energie met elkaar te vergelijken. Schone energie wordt niet beloond tegenover vervuilende energie en de kosten van vervuilende energie worden niet meegenomen. 
Ook toont onderzoek van CE Delft aan dat we allemaal ongevraagd bijna 3,6 keer meer uitgeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare energie (http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/53522/nederlander-betaalt-e340-per-jaar-aan-subsidies-fossiele-brandstoffen/).

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.