XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

07-03-2017 | Wat is slagschaduw en hoe werkt dit bij Windpark Hartelbrug II?

Als er zonlicht schijnt op de draaiende wieken van een windmolen kan dit een bewegende slagschaduw veroorzaken. Wanneer de slagschaduw gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten per dag op de woning valt, is het verplicht om de windmolen automatisch stil te zetten. Dit staat in het Activiteitenbesluit.  
De slagschaduwsensoren van Windpark Hartelbrug II zorgen ervoor dat er sprake is van minder slagschaduw dan wettelijk mag.

Er wordt een zodanige stilstand toegepast dat er per woning op jaarbasis niet meer dan circa 0,5 uur slagschaduw kan optreden.

Ervaart u toch hinder vanwege slagschaduw? Laat u ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar info@windparkhartelbrug2.nl Graag onderzoeken we samen met u hoe we dit kunnen oplossen.

Wat is slagschaduw en hoe werkt dit bij Windpark Hartelbrug II?

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.