XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Uitvoering

Oktober 2011

Bouwvergunning verkregen

Januari 2012

SDE subsidie verkregen

Juni 2013

Start bouw (o.a. plaatsen damwanden)

2e helft 2013

Plaatsen van tweede deel masten, gondels en wieken

Begin 2014

Plaatsen van tweede deel masten, gondels en wieken

Mei 2015

Start testfase

Juni 2015

Eerste energielevering aan het landelijk elektriciteitsnet

De bouw van de windturbines is uitgevoerd door Enercon. XL Wind heeft de projectbegeleiding voor haar rekening genomen. De ontwikkeling en uitvoering is in nauw overleg gebeurd met Port of Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Rotterdam en bedrijvenverenigingen. 


Procedurele fout en draaiend windpark 

In 2011 heeft de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning verleend aan XL Wind voor het plaatsen van de 8 windturbines van windpark Hartelbrug II. In maart 2014 heeft de rechtbank Rotterdam de omgevingsvergunning vernietigd vanwege een procedurefout. De  reden is dat de gemeente Rotterdam omwonenden in Heenvliet en Geervliet niet goed heeft geïnformeerd. In hetzelfde vonnis heeft de rechtbank ook bepaald dat de windturbines wel afgebouwd en in gebruik genomen mogen worden. Immers XL Wind heeft immers op basis van de vergunning geïnvesteerd in de aanleg van 8 windturbines. 

Inmiddels heeft de Gemeente Rotterdam de procedure opnieuw doorlopen en is op 3 juli 2017 de omgevingsvergunning afgegeven.

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.