XL Wind B.V.
XL Wind B.V.
Overslingeland 24 II
4225 NK Noordeloos
0183-582646 - info@windparkhartelbrug2.nl
Windenergie voor 22.000 huishoudens.

 

Locatie windpark

Locatie windpark

Windpark Hartelbrug II is gebouwd in het Rotterdamse havengebied op de oever van het Hartelkanaal ter hoogte van Geervliet en Heenvliet. Deze locatie is aangewezen door gemeente Rotterdam en Port of Rotterdam als alternatieve locatie voor het bestaande windpark van 6 turbines langs het Hartelkanaal. Dit bestaande park wordt in 2017 verwijderd, vanwege een aangepast bestemmingsplan.

Hoe is deze locatie gekozen?
Provincie Zuid-Holland heeft de Rotterdamse haven aangewezen als concentratiegebied voor windenergie. Dit sluit aan bij de ambitie om de haven te verduurzamen. In het Convenant realisatie windenergie in de Rotterdamse haven (september 2009) is de huidige locatie van windpark Hartelbrug II als geschikte locatie aangewezen. Hiervoor heeft gemeente Rotterdam onderzoek uit laten voeren naar mogelijke geschikte locaties. 

Tekening opstelling: 
Tekening opstelling windpark

Speerpunten Windpark Hartelbrug II

  • Duurzame energie en windenergie
    Windenergie is momenteel de goedkoopste vorm van duurzame energie.
  • Waarborg wettelijke grenzen
    Windpark Hartelbrug II neemt alle strenge wettelijke regels in acht en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk overlast is.
  • Efficiënte windturbines
    Huidige windturbines wekken meer stroom op dan 1000 oude windmolens.